ASociaţia Tineretului Român-Unit

Mulţi se întreaba "cine suntem?"
şi "de ce facem parte din ASTRU?"

"Pe lânga raspunsurile care includ sintagma "apostolat laic" cred că tinerii din ASociaţia Tineretului Român Unit, care sunt tineri ca toţi ceilalţi, au o curiozitate: aceea de a participa la viaţa Bisericii şi de a experimenta acest lucru." ASTRU Oradea

"Suntem tineri care împreună căutăm să descoperim şi să trăim sensul unor cuvinte cărora societatea le-a schimbat sensul, ca de exemplu: implicare, prietenie, lucru în echipă, realizări, eşec, bucurie, suferinţă, speranţă ... toate în lumina valorilor creştine şi a tradiţiei Bisericii noastre." ASTRU Cluj

"Ne străduim să arătăm lumii întregi ca frumuseţea tinereţii stă mai ales în dăruirea reciprocă, în dragostea de tot ceea ce înseamnă viaţă." ASTRU Bucureşti

"ASTRU, aşa cum este astăzi, reprezintă o provocare pentru cei care credem în el." ASTRU Blaj

Copyright © 2006-2007 ASTRU Cluj